17.03.1902

Här ofvan ser du den förut omtalade fina avenyen i Sevilla -Knut-

(nota) Sevilla överstruket och Cordova ditskrivet med annan handstil