11.12.1900 – Barcelona

Männen här bära egendomliga kappor / matlar/ vardslöst kastade öfver axlarne. Ser trefligt ut (med granna foder)
-Knut-