18.03.1902 – Sevillla

Sevillas sköna Catedral som innehåller Konung Ferdinands och Columbus lik eller rättare qvarlefva. -Knut-
(nota) Sevilla överstruket och Cordova ditskrivet med annan handstil