11.12.1900 – Barcelona

Besag idag Zoologiska tradgarden – mycket vidsträckt – En stor mängd djurarter finnas representerade.- Knut/