11.12.1900 – Barcelona

Kära Gumman!
Da jag vet att det intresserar dig huru de olika ländernas matordning har jag tecknat det till minnes a brefkorten. Kmut.
Till Dinner serveras
1 Soppa (ris) ……
2 fisk
3 Stek grönsaker
5 Radjur ell. fagel
6 Getost med peak freurs (?)
7 Frukt
Vin de Jeréz
emellan 5 och 6 kommer vinglace