21.12.1900 Granada (Alhambra, 1)

Bfästningarna fran den Mohriska tiden synas härofvan. -Knut-