21.12.1900 Granada (Alhambra, 2)

Kära Gumman!
O hvilken härlig tid Alhambra maste hafva sett. de Mohriska Sultanernas marmor-palats. Att beskrifva dess härlighet kan man ej. Själf maste man hafva sett det. _Knut_