21.12.1900 Granada (Alhambra, 3)

I trädgarden i Alhambra växer nu som bäst apelsinerna till mognad. Myrtenhäckarne och kastanjeträden sta gröna.
Barnen leka just nu i ringdans pa Alhambras borggard _der är lif (?) annars stoartat mägtigt imponerade dystert inne i pelarhvalfven.
Myrtenkvisten du ser tog jag fran en af bäckarns.
Knappmalarne förenadt med ett minns.-