22.12.1900 Granada (Alhambra, 1)

«Sala de las dos Hermanas» betyder de tva systrarnes sal, emedan i gplfvet äro inlagds symetriskt midtemot hvarandra tvenne ofantligt vida, af i ett stycke huggna marmorplattor. Längst i fönsternischen var Sultanen Bahadich favoritplats med utsigt öfver Granada. _Knut_