22.12.1900 Granada (Alhambra, 2)

«Och Salamich och Lulamich…» Ja man tror sig försatt i sagans slott» -Knut-