10.02.1902 – Sevilla

Kära Aina!
Här ofvan ser du hvarest jag bor, trefgligt rum med balkom. Hjärtligaste helsningar! Knut