10.02.1902 – Sevilla

Aina! Hvilken antik och vacker byggnad Katedralen här är med ett stort torn från Mohrernas tid. -Knut-