11.02.1902 – Sevilla

«Esplanad i Sevilla för de lägre klasserna»
Min kära Gumma!
Kom att erinra mig färden mellan Madrid och Sevilla tillfölja af ressällskapet som utgjordes af 3 herrar och 1 Dam. Trodde först att hon var en av herrarnes fru men hörde under vägen att hon varit i Madrid och roat sig samt nu var på väg hem till sin man i Cordova. Hon hade tydligen ingen tanke på annat än sitt ressällskap, som ochså beundrade henne för hennes skönhet. Af mig lånade hon kam och spegel samt gjorde toalett i allas vår närvare. Hvilken skillnad i tänkesätt mellan nordbom och sydlänningen.
Hjärtliga helsningar frän din Knut.