14.12.1900 – Madrid (1)

Spansk flicka dansade «Castañuelas». I den inläger hon hela sin grace och sydländsa liflighet. -Knut-