14.12.1900 – Madrid (3)

Flickan fran Andalusien sjunger för hjärtevännen sin, sitt hemlands toner vid arrangagnement af «Mandorra» /mandolin = Italienska/
Helsningar fran Knut.

a andaluza canta para su mejor amiga, las tonadas de su tierra natal en el arreglo de «Mandorra» /mandolina = italiano/
Saludos desde Knut.