14.12.1900 – Madrid (3)

Flickan fran Andalusien sjunger för hjärtevännen sin, sitt hemlands toner vid arrangagnement af «Mandorra» /mandolin = Italienska/
Helsningar fran Knut.