15.12.1900 – Madrid (1)

Kära Gumman!
Har i dag ströfvat omkring hela Madrid. Härifran kan man se topparna af Sierra Guaderama med evig snö. Har i dag tillfälligtvis sett Regentinnan Drottningen vid uppköp i en butik – senare sag jag kl. 3 e.m. unga komma i uniform med en afdelning militär. Drottningen är blond, statlig figur- _Knut_
Hvad «Mantillan» /spetsslöja/ klär Spaniorskan väl. De ga mestadels med den alltid ute.