15.12.1900 – Madrid (2)

Kl. 7 e.m.

Kära Gumman!
Är i afton inbjuden pa dinnér hos Ministern i hans bostad- _Knut_
Här sändt dig ett bref.- Hoppas du fatt det. _Knut_

A 7 am

¡Querido Gumman!
Está invitado esta noche a cenar en la residencia del Ministro – _Knut_
Aquí hay una carta que le enviaron: – Espero que la reciba. _Nudo_