16.12.1900 – Madrid

Kära Gumman!
Var i dag in i Katolska Kyrkan «Iglesia de San Ginés» asag gudskänsten. altartaflan var nästan lika den äldre i Kopparbergs Kyrka.
Är inbjuden att öfver Julen vistas i Ministern familj pa retur fran södern.
Var i gar upp till Svensk-konsul (?) Ministern pa dinnér kl. 8. Han var mycket präktiig och fin.- Han drack bl.a. en skal för min familj d.v.s. du och smattingarna, välgang; särskillt med anledning af att Ni hemma fa fira Julen utan mig.
Far i afton kl. 9 e.m. till Linores, Granada.
Adresesen hädanefter: Lissabon Poste Restante.

¡Querido Gumman!
Fue hoy en la Iglesia Católica «Iglesia de San Ginés» asag dios sentido. el retablo era casi idéntico al más antiguo de la iglesia de Kopparberg.
Está invitado a pasar la Navidad con la familia del Ministro a su regreso del sur.
Ayer fue hasta el cónsul sueco (?) El ministro en la cena en 8. Era muy presentable y guapo.- Bebía, entre otras cosas, un caparazón para mi familia, es decir tú y los smutties, buena suerte; especialmente porque puedes celebrar la Navidad en casa sin mí.
Padre esta noche en 9 a. m. a Linores, Granada.
La dirección de aquí en adelante: Lisboa Poste Restante.