25.12.1900 – Málaga

«Vendedora de Naranja» – Apelsinförsäljerska.