27.02.1902 – Sevilla

Kära Aina!
Reser nu inom 1 tim /kl. 3 e.m./ Ingeniör Ernesto Åkerman till Minas de Cala.
Helsningar från -Knut

¡Querida Aina!
Viaja ahora dentro de 1 hora / kl. 3 a.m./ Ingeniero Ernesto Åkerman a Minas de Cala.
Saludos de -Knut