23.12.1900 – Málaga

Käara Gumman!
Har att välja på tyenne saker: antingen fara öfver till Afrika och «fira» Julen der eller resa upp till Madrid der jag öfver Julen är inbjden i Ministerns familj.
Vet ännu ej huru jag skall Tyska krigsfartyget Gneidenau (???) här utanför med Kommendant och öfver 100 man.