24.12.1900 – Málaga

Julafton 1900
Kära Aina!
Afsänder inom några timmar bref till dig.
Helsningar från Knut.
Ämnar i dag taga mig ett hafsbad.