22.12.1900 – Málaga

Kära Gumman!
Anlände hit till Malaga efter en intressant färd öfver Sierra nevada. Bor på ett Hotel «Victoria».
Amnar härifrån resa öfver till Marokko på en titt, samt hoppas derpå med en ångare få lägenhet norrut.
Hjärtliga helsningar från Knut.