15.12.1902 – El Pedroso

Kära Gumman!
Genom mina Spaniorer jag här känner stälde jag till i går med en privatbal Espanol för att få deras olika danser utföras.
Skrifver närmare därom. Knut