23.02.1902 – Sevilla

Aina! Kanske sett af tidningarna att det gått hett till i Barcelona. Man väntar upplopp äfven här. Militär är förlagd i beredskap.
Annars skulle man ej kunna ana något. Lifvet på gatorna är lugnt och gladt.
Vattnet du ser är floden Guadalqivir, segelbar för stora fertyg upp till Sevilla.
Min adress förblifvar El Pedroso /Provincia Sevilla/ Espagne. -Knut-