11.02.1902 – Sevilla

Gumman min!
I går besökte jag kungliga slottet f.d. Mohriska sultanens palats bygt år 714. Hvilken prakt, här herskat liksom i Alhambra! Detta är mindre men mera bibehållet. -Knut-
Det har af de muvarande Kungliga bebotts intill 1860 c.a.