06.02.1902 – Madrid

Kära Aina!
Mår bra och har det nöjsamt. Skulle så gerna haft dig med. Hoppas ni äro friska. Din Knut.
Skrif bref till Pedroso Poste Restante Espagne.

¡Querida Aina!
Estoy bien y contento. Ojalá estuvieras conmigo. Espero que estés buena. Tu Knut.
Escribe una carta a Pedroso Poste Restante Espagne.