06.03.1902 – Cádiz

Kära Gumman!
Om du observerar pilen här ofvan och lägger den på minnet, så skall jag sedan omtala något mycket trefligt förknippat dermed. Hjärtligen helsar dig Knut.
I morgon bittida kl 7 lemnar jag Europa och 4 tim derefter är jag på afrikansk mark.