10.02.1902 – Sevilla

Käara Gumman!
Lika som du ser palmerna här, så stå de gröna och vackra nu på plazan. -Knut-