08.02.1902 – Madrid

Kära Gumman!
Här ofvan ser du från Spanska mitologien ett utfört monument -Knut-
Skrif och säg hvad du skulle önska jag hämtar åt dig hem från Spanien.

¡Querida Gumman!
Aquí arriba se ve un monumento completo de mitología española -Knut-
Escríbeme y dime lo que te gustaría que te lleve a casa desde España.