08.02.1902 – Madrid

Käara Aina!
Afreser inom 1 timma till Sevilla. Många hjärtliga helsningar från din Knut.

Querida Aina!
Salgo en 1 hora para Sevilla. Muchos saludos cordiales de tu Knut.