19.02.1902 – Sevilla

Kära Gumman!
Anlände hit i dag från Pedroso för att invänta bref från Paris. -Knut-
«Torre del Oro» betyder Guldtornet – är en gammal fästning från Mohrernas tid, delvis och delvis påbygd af Spaniorerna för flere ärhunddraden sedan. den står på stranden af Guadalqiver.

s