02.03.1902 – Fregenal de la Sierra

Anlände hit i f.m. kl. 11, far med tåget kl. 8.30 e.m. till Huelva.
Hjärtliga helsningar från din Kunt