02.03.1902 – Huelva

Kära Aina!
Var i dag endast 16 km från Portugisiska gränsen-såg bergen på andra sidan. Ankom hit till hafvet i dag kl. 9 e.m. Stannar här öfver morgondagen.
Helsningar från – Knut

Hoy estaba a solo 16 km de la frontera portuguesa: vio las montañas del otro lado. Llegué aquí al mar hoy a las 9 a. m. Me quedo aquí mañana.