04.03.1902 – Cádiz o Sevilla

Kara Aina!
I dag innan jaf for från Sevilla ver jag upp och såg arbetet vid den stora tobaksfabriken der 4000 (personer) af alla åldrar äro sysselsatta – en del medtagande sina barn. -Knut-
På vägen från Sevilla hit ned passerade vi ofantliga slätter der tjurar gingo på bete afsedda för tjurfäktning. En fullvuxen sådan tjur står i värde upp till 2000 Ptas.

¡Querida Aina!
El día antes de irme de Sevilla subí a ver el trabajo en la gran fábrica de tabaco donde trabajan 4.000 (personas) de todas las edades, algunas llevando a sus hijos. -Knut-
En el camino desde Sevilla hasta aquí, pasamos por enormes llanuras donde pastaban los toros para las corridas. Un toro adulto de este tipo vale hasta 2000 Ptas.