04.03.1902 – Sevilla

Kära Gumman!
Reser om 3 tim. kl. 4 till Cadiz.
Hjärtliga helsningar frän Knut.
Kom hit kl. 11 f.m. frän Huelva.