03.03.1902 – Huelva

Å ett föregående kort ser du ett gammalt kloster (Franciskaner) La Rábida i hvars närhet c:a 10 km afläget, hamnen Palo befinner sig, hvarifrån Columbus steg ombord 3 Aug 1492 på sin upptäcktsfärd till amerika. Till klostret kom han först der hans som fick en dryck vatten af munkarne. Allt är framställt å gamla oljefärgstaflor som jag såg i det gamla klostret.
Å ofvan synliga bryggs steg jag ombord i dag för en lustseglats ute i Atlantiska Oceanen med halfdäckad båt och lots. Vi kryssade utanför Huelva i ljumma sommarvindar. -Knut-

En un mapa anterior se ve un antiguo monasterio (franciscanos) La Rábida, cerca del cual, a unos 10 km, se encuentra el puerto de Palo, desde donde se embarcó Colón el 3 de agosto de 1492 en su viaje de descubrimiento de América. Llegó primero al monasterio, donde los monjes le dieron un trago de agua. Todo está hecho a partir de viejos óleos que vi en el antiguo monasterio.
Por encima de los muelles visibles, subí a bordo hoy para navegar de placer en el Océano Atlántico con un barco con media cubierta y piloto. Navegamos frente a Huelva con cálidos vientos de verano. -Nudo-