03.03.1902 – Huelva

Å ett föregående kort ser du ett gammalt kloster (Franciskaner) La Rábida i hvars närhet c:a 10 km afläget, hamnen Palo befinner sig, hvarifrån Columbus steg ombord 3 Aug 1492 på sin upptäcktsfärd till amerika. Till klostret kom han först der hans som fick en dryck vatten af munkarne. Allt är framställt å gamla oljefärgstaflor som jag såg i det gamla klostret.
Å ofvan synliga bryggs steg jag ombord i dag för en lustseglats ute i Atlantiska Oceanen med halfdäckad båt och lots. Vi kryssade utanför Huelva i ljumma sommarvindar. -Knut-