12.12.1900 – Madrid

Kära Gumman!
Väntade här bref fran dig men intet fanns! Stannar här ännu en dag och afreser sedan till Bilbao. Adressen är: Bilbao Poste Restante.
Spaniorernas karaktär är langt skild fran t.ex. Italienarnes. Soaniorens är vekligen ädel och stolt, medfödd grace parad med sydländsk liflighet. Mycket artiga och alltid hjälsamma. Spanska folket är bra.