12.12.1900 – Madrid

Kära Gumman!
Väntade här bref fran dig men intet fanns! Stannar här ännu en dag och afreser sedan till Bilbao. Adressen är: Bilbao Poste Restante.
Spaniorernas karaktär är langt skild fran t.ex. Italienarnes. Soaniorens är vekligen ädel och stolt, medfödd grace parad med sydländsk liflighet. Mycket artiga och alltid hjälsamma. Spanska folket är bra.

¡Querido Gumman!
¡Esperaba una carta tuya aquí pero no hubo ninguna! Quedarme aquí un día más y luego partir para Bilbao. La dirección es: Bilbao Poste Restante.
El carácter de los españoles es muy diferente de, p. de los italianos Soanior’s es siempre noble y orgullosa, gracia innata combinada con vivacidad sureña. Muy educado y siempre servicial. Los españoles son buenos.