10.12.1902 – Barcelona

Rambla del centro är Barcelonas fasionablaste gata. Präktiga promenader.
Hotellet der jag bor Hotel Cataluna är mycket bra, rekommenderar det särskilt. Fritt 1/1 fl. fint vin till hvarje måltid. Dejeunér kl.12: Dinner kl. 7.
Helsningar från Knut.