10.12.1900 – Barcelona

Kära Gumman!
«Fern im Süd das schöne Spanien, Spanien ist mein Heimatland», o.s.v. Mina förväntningar på Spanien med ofvanstående hafva ej gäckats! Man får bestämt ej se ett skönare land, och stolt som Spaniorerna själva äro. Gatorna här äro mycket breda med promenad i mitten kantad på båda sidor af palmalléer. Körbanorna ligga på sidorna och dessutom trottoarer. -Knut-