18.12.1900 – Linares

Linares är en mindre stad, som ligger nagra mil norr om Sierra nevada, hyars toppar resa sig väldeliga i höjden. Snyvillan här att man tycker sig kunna na dem med 10 minuters promenad.
Befolkningen lefver pa ett enkelt och primitivt sätt, lika som antagligen fö 200 ar sedan. Bära sina stenkrus hem pa hufvudet med vatten fran källan. De som hafva rad frakta vatten och andra förnödenheter pa asneryggen. Luften är ovangligt ren och frisk.
Reser i öfvermorgon kl. 8 e.m. till Granada öfver Alhambra. _Knut_