10.02.1902 – Sevilla

Kära Gumman!
Hvilken härlig trakt jag for igenom från Cordova till Sevilla. Ett Paradis. Knut.

¡Querida Gumman!
Qué zona más maravillosa he cruzado desde Córdoba hasta Sevilla. Un paraíso. Knut.