05.02.1902 – Valladolid

Hjärtligaste helsningar på resan till Madrid. -Knut-

Saludos de corazón de camino a Madrid. -Knut-