9.12.1900 – På Medelhafvet

Venezuela går med 14 knop fram sin väg i böljorna. Komma i afton till Barcelona. Mycket angenämt ombord. Conversation – musik. Hjärtliga helsningar från Knut.

El Venezuela se abre paso entre las olas a 14 nudos. Llego esta noche a Barcelona. Muy agradable a bordo. Conversación – música. Saludos cordiales de Knut.