22.02.1902 – Sevilla

San Marcos

Käara Gumman!
Här är värme, sol och klarblå himmel. Helsning. Knut.