06.03.1902 – Cádiz

Alla städer i Spanien äro afstängda från landsbygden i och för förtullning af förnödenheter. Ofvanstånende är en af tullportarne här. -Knut-