06.03.1902 – Cádiz

Här ofvan ser du tornet hvarifrån man har en präktig utsigt öfver Cadiz, samt ser en skymt af de svartes verldadel. -Knut-